Ahlan Wasahlan...

Jawatan Kosong Untuk Gadis Bawah 27 Tahun

Minuman Kesihatan dan Kekuatan

Minuman Kesihatan dan Kekuatan
Belum Cuba ..Belum Tahu... Cuba dulu baru tahu..

UNTUK LAJUKAN FIREFOX ANDA!

network.http.keep-alive.timeout;115
network.http.max-connections;256
network.http.max-connections-per-server;16
network.http.max-persistent-connections-per-proxy;9
network.http.max-persistent-connections-per-server;7
network.http.pipelining;true

network.http.pipelining.max-optimistic-requests;8
network.http.pipelining.maxrequests;10
network.http.pipelining.maxsize;400000
network.http.pipelining.read-timeout;40000

network.http.proxy.pipelining;true

nglayout.initialpaint.delay;1

No comments: