11.8.12

UNTUK LAJUKAN FIREFOX ANDA!

network.http.keep-alive.timeout;115
network.http.max-connections;256
network.http.max-connections-per-server;16
network.http.max-persistent-connections-per-proxy;9
network.http.max-persistent-connections-per-server;7
network.http.pipelining;true

network.http.pipelining.max-optimistic-requests;8
network.http.pipelining.maxrequests;10
network.http.pipelining.maxsize;400000
network.http.pipelining.read-timeout;40000

network.http.proxy.pipelining;true

nglayout.initialpaint.delay;1

No comments:

Huraian Kisah Saidina Umar Memukul Anaknya / Sebat Anak. Benar atau Palsu?

Pastikan anda telah mengikuti Siri Tabarra 1 - 10 sebelum anda membaca dan memahami Tabarra 11.... Jika belum sila hubungi penghantar siri...