1.10.12

Inovatifkah ios 6 Apple berbanding Android?

APA yang ingin diperkenalkan oleh ios 6 Apple sebagai satu innovatif baru sebenarnya sudah lama ada dalam android sejak versi 2.3 lagi dan seterusnya diperkasakan oleh 3.0... apabila tiadanya Steve Jobs, seolah-olah inovatif dalam apple juga hilang bersama....

ikuti pandangan pengguna ini yang menggunakan android dan ios apple..

No comments:

Srategy Kepemimpinan 1 dari Joseon

1. Layakkan anak berusia bawah 12 tahun menjadi pemimpin utama? Mampukan dia memahami hakikat politik dunia?   2. "Kemarahan dan kese...