21.1.10

PERBEZAAN PENGGUNAAN KALIMAH ALLAH DALAM AGAMA ISLAM


>
> PROF MADYA DR KHADIJAH MOHD HAMBALI
> JABATAN AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM,
> AKADEMI PENGAJIAN ISLAM,
> UNIVERSITI MALAYA
>
> 1. Realiti Nama Tuhan Dalam Agama Kristian
>
> 1.1 Penegasan penganut agama Kristian terhadap pemakaian istilah
> Allah sebagai kata ganti nama “God” dalam kitab-kitab terjemahan dan
> upacara-upacara keagamaan mereka hanya membuka kelemahan mereka kepada
> tatapan umum bahawa masyarakat Kristian tidak tahu nama sebenar Tuhan
> mereka.
>
> 1.2 Ajukanlah kepada sesiapa sahaja dalam kalangan penganut Kristian
> termasuk para paderi, nescaya pelbagai jawapan akan terpacul dari mulut
> mereka. Sebahagian daripada mereka akan merujuk kepada Jesus atau Yesus
> (Indonesia) sebagai Tuhan dan segelintirnya merujuk kepada Jeremiah,
> segolongan lagi merujuk kepada Allah. Terdapat juga penganut Kristian yang
> merujuk kepada Yahweh, Yehuwa, Yahova atau Jehovah. Ini kerana tidak
> terdapat satu pun istilah yang menepati dan merujuk kepada Tuhan dalam Bible
> penganut Kristian. Bible mereka yang terlalu kerap disunting tidak
> memaparkan nama Tuhan yang wajar disebut dalam ritual keagamaan Kristian.
>
> 1.3 Justeru, untuk mengelakkan kesukaran dan kekeliruan, penganut
> Kristian mengambil keputusan untuk meminjam nama Tuhan yang sering digunakan
> oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh yang diperakui sendiri oleh para
> pemimpin Kristian Malaysia antaranya Joseph Masilamany yang mengemukakan
> pendapat bahawa─
>
> “penggunaan perkataan “Allah” untuk merujuk kepada Tuhan dalam kalangan
> penganut agama Kristian telah diamalkan dengan meluas untuk beberapa
> generasi di banyak Negara dan bukan bertujuan menyinggung perasaan atau
> mengelirukan masyarakat Islam.”
>
> 1.4 Penyunting akhbar mingguan Katholik tempatan iaitu Paderi
> Lawrence Andrews dan Setiausaha Agung Majlis Gereja-Gereja Malaysia, Rev.
> Herman Shastri menyokong kenyataan tersebut. Paderi Lawrence dilaporkan
> mendakwa bahawa─
>
> “Istilah ”Allah” yang digunakan oleh orang Kristian atau dalam tulisan
> mereka tidak bermaksud menggusarkan masyarakat Islam atau mencetuskan
> kekeliruan. Kami mengikut Bible. Bible dalam bahasa Melayu menggunakan
> “Allah” sebagai terjemahan istilah “God” dan “Tuhan” sebagai terjemahan
> untuk istilah “Lord”.” (The Sun: 24 Disember 2007)
>
> 1.5 Beliau seterusnya mendakwa bahawa─
>
> “mulai awal abad ke-19, para penganut Katholik di Malaya telah pun memiliki
> buku-buku doa dalam bahasa Melayu dan perkataan “Allah” telah digunakan
> sebagai terjemahan kepada istilah “God”.”
>
> 1.6 Beliau turut menyatakan bahawa─
>
> “para penganut Katholik Malta juga menggunakan perkataan “Allah” untuk
> merujuk kepada Tuhan dan demikian juga masyarakat Kristian di Indonesia,
> Pakistan dan Asia Barat.”
>
>
>
>
> 1.7 Menurut Rev. Herman Shastri─
>
> “para penganut Kristian yang tinggal di Negara-Negara majoriti Muslim
> menggunakan kalimah “Allah” apabila merujuk kepada Tuhan dalam upacara doa
> umum (liturgy) mereka. Biarpun pihak berkuasa tidak membenarkan penggunaan
> perkataan-perkataan tertentu, pihak gereja akan terus memakainya kerana
> perkara ini bersangkut-paut dengan buku-buku suci kami.”
>
> 1.8 Selain itu, merujuk kepada sebuah buku bertajuk KEBENARAN YANG
> MEMBIMBING KEPADA HIDUP YANG KEKAL yang diterjemahkan oleh Kumpulan
> Siswa-Siswa Alkitab (Bible) Indonesia, cetakan tahun 1973, kumpulan penulis
> buku ini menceritakan tentang usaha mereka untuk menghapuskan semua bentuk
> “bidaah” yang wujud dalam masyarakat dan amalan Kristian di seluruh dunia.
>
> 1.9 Pihak Kristian sendiri mengakui bahawa mereka mengalami masalah
> besar untuk menentukan nama Tuhan mereka yang sebenar. Menurut mereka, nama
> Tuhan mereka sebagaimana yang terkumpul dan tercatat dalam kitab-kitab suci
> yang berada di tangan mereka hanya mencatatkan perkataan “YHWH” (diRomankan
> dari huruf-huruf bahasa Hebrew yang berbunyi “Yod, He, Vau, He” atau “Yet,
> Huv, Wah, Huv”). Bahasa Hebrew jarang menggunakan huruf-huruf vokal untuk
> memudahkan cara pembacaan dan bahasa ini hanya fasih dibaca oleh mereka yang
> bertutur dalam bahasa tersebut. Justeru, pihak pemimpin agama Yahudi (Rabbi)
> tidak dapat mengagak bentuk sebutan sebenar perkataan “YHWH” itu.
> Rabbi-Rabbi Yahudi mengharamkan mana-mana individu Yahudi dari menyebut
> perkataan “YHWH” tersebut kerana ketidakpastian yang timbul. Sehubungan
> dengan itu, sebagai alternatif, mereka memasukkan perkataan “Adonai ” atau
> adakalanya “Elohim” untuk diganti sebut
> apabila ternampak perkataan “YHWH” dalam kitab mereka. Menurut Rabbi
> Yahudi, menyebut “YHWH” tanpa mengetahui cara sebutannya yang betul akan
> mengundang dosa.
>
> 1.10 Dalam “New Testament” atau “Perjanjian Baru” pula yang bahasa
> asalnya adalah bahasa Greek, nama Tuhan disebut dengan perkataan “Kyri.os”
> yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris sebagai “Lord” dan perkataan
> “The.os” yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris sebagai “God”.
>
> 1.11 Justeru, realiti nama sebenar Tuhan dalam kedua-dua Old Testament
> dan New Testament (Perjanjian Lama dan Baru) yang terkandung dalam Bible
> menjadi suatu ketidakpastian sehingga kini. Ia kekal sebagai satu misteri
> sebagaimana agama mereka sendiri yang penuh dengan misteri-misteri yang
> tidak boleh dihuraikan oleh penganutnya.
>
> 1.12 Selepas abad ke-16, terdapat usaha-usaha daripada pihak sarjana
> Kristian untuk menyelesaikan masalah ini dengan memperkenalkan cara sebutan
> terbaik kepada perkataan “YHWH”. Segelintir membacanya dengan sebutan
> “YaHWeh” dengan memasukkan huruf vokal “a” dan “e”. Sesetengahnya pula
> menyebutnya dengan sebutan “YeHuWaH. Walaupun begitu, tanpa alasan yang
> kukuh, sebutan “YaHWeh” dan “YeHuWaH” tersebut bertukar menjadi Jehovah
> dalam beberapa mazhab Kristian seperti Protestant dan Jehovah Witnesses.
> Justeru, untuk mengelakkan sebarang kekeliruan, mazhab Kristian lain cuba
> dengan sedaya upaya mengelak daripada menggunakan perkataan tersebut.
> Sebagai langkah selamat mereka menggunakan apa saja nama yang biasa
> digunakan masyarakat setempat bagi menggambarkan identiti Tuhan.
>
> 1.13 Isu sebegini sewajarnya tidak timbul jika tiada sebarang
> percanggahan fakta mengenai nama Tuhan dalam Bible agama Kristian. Dalam
> Bible (versi King James), Tuhan sebagaimana dalam kitab suci mereka telah
> beberapa kali memperkenalkan namaNya untuk dikenali oleh masyarakat penganut
> Kristian dan Yahudi. Sebagai contoh pernyataan di bawah yang dipetik
> daripada Old Testament ─
>
> Exodus, 6 : 2 & 3 (Bible Versi King James)
>
> “6:2 And God spake unto Moses, and said unto him, I am the LORD: 6:3 And I
> appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jaco, by the name of God
> Almighty, but by my name JEHOVAH was I not known to them”.
>
> 1.14 Kesimpulannya, pernyataan tersebut menjelaskan bahawa sebelum zaman
> Nabi Musa, Tuhan hanya dikenali dengan nama “God”, yang merupakan terjemahan
> bahasa Inggeris terhadap versi asal pernyataan dalam gospel Exodus yang
> bahasa asalnya adalah bahasa Hebrew yang menggunakan perkataan “YHWH”
> sebagai kata ganti nama diri Tuhan. Bermula dengan Nabi Musa, Tuhan mula
> memperkenalkan namaNya sebagai “YHWH”. Tetapi setelah diterjemahkan dan
> dipersetujui oleh sekumpulan sarjana Kristian, dalam versi King James ini
> mereka menukarkan “YHWH” dengan nama “Jehovah”. Hakikatnya, menurut sarjana
> Katholik, nama Jehovah itu sendiri tidak pernah dikenali pada zaman-zaman
> sebelum ini.
>
> 1.15 Sehubungan itu, sewajarnya pihak gereja di Malaysia menggunakan
> perkataan “Jehovah” atau “YaHWeH” atau “YeHuWa” atau “YHWH” dan banyak lagi
> nama yang disabitkan dengan Tuhan mereka yang sememangnya tercatat dalam
> kitab asal mereka dalam bahasa Hebrew dan Greek. Istilah “Allah” merujuk
> kepada Tuhan yang mempunyai kualiti-kualiti yang sewajarnya dipenuhi
> terlebih dahulu untuk melayakkan setiap sesuatu yang cuba mendakwa dirinya
> sebagai Allah. Semua ciri yang sewajibnya wujud pada Allah, sewajarnya
> menepati ciri-ciri yang disebut dalam surah Al-Ikhlas. Imam Turmudzi, Imam
> Hakim dan Imam Ibnu Khuzaimah telah meriwayatkan sebuah hadis melalui Abul
> ’Aliyah, yang ia terima daripada Ubay ibnu Ka’b, bahawasanya orang-orang
> Musyrik telah bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: “Ceritakanlah kepada kami
> Rabbmu.” Maka Allah menurunkan firmanNya seperti dalam surah Al-Ikhlas─
>
> ”Katakanlah: ”Dialah Allah Yang Maha Esa”. Allah, Tuhan yang bergantung
> kepadaNya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan
> tiada yang setara denganNya”. (Al-Ikhlas : 1 - 4).
>
> 1.16 Selain itu, Professor Dr. Syed Tawfik Ali al-Attas telah
> melontarkan komentar yang amat bernas berhubung dengan penggunaan istilah
> ”Allah” dari aspek semantik. Beliau menegaskan bahawa cara untuk
> mempengaruhi pemikiran adalah melalui bahasa dan bahasa memberikan kesan
> terhadap cara seseorang berfikir. Kita telah diperingatkan oleh dakwaan
> penganut-penganut Kristian bahawa─
>
> “Bible bahasa Melayu menggunakan “Allah” untuk “God” dan “Tuhan” untuk
> “Lord”.”.
>
> 1.17 Makna-makna bagi istilah tersebut dalam Bible bahasa Melayu yang
> mereka rujuk adalah jelas salah dan seolah-olah mereka ingin menunjuk dan
> mengajar orang-orang Melayu mengenai peristilahan yang betul dalam bahasa
> Melayu. Bahasa Melayu menterjemahkan istilah “Tuhan” untuk merujuk kepada
> “God” dan bukan istilah “Lord”. Orang Melayu memahami bahawa apabila istilah
> “ilah” digunakan, ia merujuk kepada istilah Inggeris “God” dan istilah
> Melayu “Tuhan”, dan apabila istilah Arab “rabb” digunakan, ia merujuk kepada
> istilah Inggeris “Lord”. Justeru, apabila kalimah syahadah diterjemahkan
> dalam bahasa Melayu, bunyinya adalah “tiada Tuhan melainkan Allah” yang
> diterjemahkan dalam bahasa Inggeris sebagai “there is no God except Allah”.
> Sekiranya istilah “God” diterjemahkan sebagai “Allah”, maka terjemahan
> tersebut akan berbunyi “Tiada Allah melainkan Allah” (“There is no Allah but
> Allah”), yang
> merupakan satu percanggahan. Terjemahan yang sebegitu janggal bukan sahaja
> mengeruh dan menimbulkan masalah, malah akan mengundang perselisihan dan
> rasa bingung.
>
> 1.18 Walau bagaimanapun, Paderi Lawrence sememangnya sarat dengan
> percanggahan. Beliau menggunakan rangkai kata “bahasa Malaysia” merujuk
> kepada bahasa yang digunakan dalam terbitan mingguan mereka untuk memenuhi
> keperluan “ramai penganut Katholik yang bertutur dalam bahasa Malaysia” di
> Negara ini. Beliau kemudiannya berhujah dengan menggunakan peristilahan yang
> terdapat hanya dalam bahasa Melayu dan bergantung kepada fakta dan ketetapan
> siasah dalam medan siasah yang diputuskan oleh Jemaah Menteri bahawa bahasa
> Melayu dirujuk sebagai “bahasa Malaysia”. Menurut Professor Dr Syed, apabila
> seseorang itu merujuk kepada satu bahasa yang mencerminkan faham-faham
> maknawi ajaran-ajaran atau kelaziman akidah yang tertentu (dalam hal ini
> bahasa Melayu) dia tidak seharusnya melalaikan pengertian penting bahasa
> tersebut bernisbah kepada bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Melayu khusus
> bernisbah kepada orang-orang Melayu. Menurut Professor Dr. Syed,
> bahasa Melayu adalah satu bahasa yang faham-faham utamanya adalah berkenaan
> dengan hakikat insan dan nisbah antara yang kudus dengan yang nista yang
> telah dilahirkan dari rahim agama Islam dan kebudayaan Melayu. Budaya Melayu
> itu sendiri terhasil daripada agama Islam. Oleh itu, jika peristilahan dari
> agama lain mengenai faham-faham utama diterjemahkan dalam bahasa Melayu, ia
> wajib mencerminkan kelaziman Melayu yang berpunca daripada agama Islam.
> (Utusan Malaysia: 6 Januari 2008).
>
> 2. Analisis Perbandingan Konsep Tauhid dan Konsep Unitarian Aliran
> Eastern Church
>
> 2.1 Biarpun pelbagai penjelasan telah dikemukakan, pihak gereja
> begitu tegas dalam penggunaan kalimah Allah. Antara yang telah lama
> menggunakan istilah Allah adalah Gereja Timur yang sering dikaitkan sebagai
> gereja yang meyakini unitarian iaitu Tuhan adalah satu.
>
> 2.2 Pihak Gereja Timur sering mendakwa bahawa terdapat perbezaan yang
> jelas berhubung dengan konsep ketuhanan yang dipraktikkan oleh para penganut
> Kristian Roman Katholik di Negara Barat dengan para penganut Kristian di
> Negara Arab. Kebanyakan penganut Kristian di Negara Arab mempraktikkan agama
> Kristian Timur atau dikenali sebagai Eastern Church yang berpusat di
> Iskandariah atau Alexandariah. Para penganut Kristian Arab ini meyakini
> konsep ketuhanan mereka adalah unity iaitu tuhan adalah satu atau dirujuk
> sebagai esa.
>
> 2.3 Konsep unity merujuk kepada maksud konsep ketuhanan iaitu Allah
> (Tuhan) itu tidak mempunyai ciri Bapa, Anak dan “Hantu Suci” (Father, Son
> and Holy Ghost). Konsep Tuhan yang satu atau unity ini didakwa selari dengan
> konsep Allah yang Esa seperti yang dianuti dan diyakini oleh Muslim. Walau
> bagaimanapun, kenyataan atau dakwaan ini wajar diperhalusi untuk mengetahui
> kebenaran dan ketelusan konsep unity dan konsep tauhid.
>
> 2.4 The Encyclopedia of Christianity mendefinisikan maksud Eastern
> Church sebagai─
>
> “Eastern Church is a relative term that goes back to the division of the –
> Roman Empire in 395 and denotes the church that developed in the eastern
> branch and that engaged in – mission beyond its borders. After the schism it
> came to be synonymous with Orthodoxy, in distinction from the Latin church
> of the West.” (Fahlbusch E. & Bromiley G.W:867)
>
> 2.5 Secara umum, Eastern Churches adalah mana-mana gereja (churches)
> yang lahir dan tumbuh di luar empayar Rom seperti Parsi, Syria, Armenia,
> Mesir, Etiopia dan India.
>
> 2.6 Apabila ditelusuri dengan lebih mendalam, tiada satu pun Eastern
> Church yang mempunyai akidah yang sama atau selaras dengan Islam dalam
> konsep ketuhanan. John Meyendorff, seorang pakar modern Orthodox menjelaskan
> di dalam bukunya Christ in Eastern Christian Thought bahawa─
>
> “The true concept of God is Trinitarian. - A little ealier we mentioned the
> Cyrillian christological formula – ‘One of the Holy Trinity suffered in the
> flesh.’ – A formula sung at every liturgy as part of the hymm ‘Only Begotten
> Son’.” (Meyendorff J.:181)
>
> 2.7 Sergeǐ Nikolaevich Bolgakov turut menjelaskan di dalam The
> Orthodox Church bahawa─
>
> “There is one fundamental Christian dogma confessed by St. Peter in the
> name of all Apostles and thus in the name of the Church: “Thou are the
> Christ, the Son of the living God.” This same dogma served as the subject of
> the Apostles at the time of Pentecost. Jesus Christ is the eternal Word, the
> Son of God, Who has taken upon Himself human nature, without division or
> confusion, true God and true man, Who came into the world to save mankind,
> died on the Cross, rose again from the dead, ascended into heaven and is
> seated at the right hand of the Father, and Who will come again to this
> world for the Last Judgment and for His eternal reign. Concerning this
> article of faith there is no different whatever between Orthodoxy and the
> belief of Catholicism or those Anglicanism – at least Anglo-Catholicism- or
> those of orthodox Protentantism.” (Bulgakov S.N.:100-101)
>
> 2.8 Berasaskan penjelasan-penjelas an tersebut, umumnya, kesemua
> Eastern Church percaya kepada ketuhanan Jesus Christ dan hanya berbeza
> pendapat dalam beberapa perkara berkaitan dengan bentuk ketuhanan Jesus.
> Sebagai contoh dalam persoalan sama ada Jesus adalah sepenuhnya Tuhan sahaja
> atau sepenuhnya Tuhan pada masa yang sama sepenuhnya manusia.
>
> 2.9 Pernyataan-pernyata an tersebut jelas menunjukkan bahawa semua
> aliran Kristian sama ada Catholics, Protestants, atau Eastern Churches
> adalah berkonsepkan trinitirian dan bukannya unitarian dalam hal ketuhanan.
> Oleh itu, kenyataan yang menjelaskan bahawa keyakinan penganut Kristian di
> Negara Arab lebih menekankan konsep ketuhanan yang esa adalah tidak absah.
> Malah konsep keyakinannya adalah selaras dengan ketuhanan penganut Kristian
> di Negara Barat yang meyakini triniti. Apatah lagi, konsep unitarian ini
> sebenarnya berkembang pesat di Negara-Negara Eropah dan dibawa masuk ke
> Negara-Negara Arab. Justifikasi yang meletakkan keyakinan yang berasal dari
> Negara Arab adalah senada dengan keyakinan Islam adalah tidak wajar.
>
> 2.10 Selain itu, terdapat sebuah aliran gereja di Negara Mesir dan Syria
> yang dikenali sebagai Kristian Koptik atau Coptic Orthodox Church of
> Alexandria (Iskandariah) . Gereja ini merupakan gereja terbesar bagi penganut
> Kristian di Mesir. Gereja ini juga sering dikaitkan sebagai mempraktikkan
> ketuhanan yang satu atau unity. Namun begitu, para penganut Coptic Church
> berfahaman bahawa Jesus Christ adalah tunggal, Tuhan sebenar dan manusia
> sebenar. Jesus Christ mempunyai sifat Tuhan dan juga sifat manusia (Otto
> Friedrich August Meinardus:54) . Pemahaman dan keyakinan ini dikenali sebagai
> miaphysitism, iaitu istilah yang berlawanan dengan dyophysitsm yang menjadi
> keputusan Council of Chalcedon. Walaupun menolak keputusan Council of
> Chalcedon, jelas di sini Coptic Orthodox Church of Alexandria telah
> menganggap Jesus Christ mempunyai sifat ketuhanan.
>
> 2.11 Oleh itu, penganut-penganut Kristian di Negara Arab yang
> menggunakan kalimah Allah untuk merujuk kepada Tuhan yang esa adalah tidak
> absah dan amat bertentangan dengan konsep tauhid Islam walaupun mereka
> mendakwa bahawa unitarian lahir dalam Negara Arab yang memahami maksud unity
> berbanding trinity.
>
> 2.12 Allah S.W.T. menegur kesilapan dan kesalahan pemahaman ahli kitab
> di tanah Arab yang meyakini bahawa Isa al-Masih atau Jesus Christ adalah
> lebih daripada sekadar nabi dan juga pemahaman bahawa tuhan itu tiga
> (trinity). Firman Allah S.W.T. di dalam Al-Quran─
>
> “Wahai Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani)! Janganlah kamu melampaui batas
> dalam perkara agama kamu dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap
> Allah melainkan yang benar; sesungguhny Al-Masih Isa Ibni Mariam itu hanya
> seorang Pesuruh Allah dan Kalimah Allah yang telah disampaikanNya kepada
> Mariam dan (dia juga tiupan) roh daripadaNya. Maka berimanlah kamu kepada
> Allah dan Rasul-rasulNya, dan janganlah kamu mengatakan: (Tuhan itu) tiga.
> Berhentilah (daripada mengatakan yang demikian) supaya menjadi kebaikan bagi
> kamu. Hanyasanya Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah daripada
> mempunyai anak. Bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di
> bumi dan cukuplah Allah menjadi Pengawal (Yang Mentadbirkan sekalian
> makhlukNya).” [al-Nisa’ 4:171]
>
> 2.13 Ayat di atas memperlihatkan bahawa fahaman triniti bukanlah sesuatu
> yang asing bagi masyarakat Kristian di tanah Arab pada ketika itu. Justeru,
> dakwaan yang menyatakan unitarian lahir di dalam Negara Arab adalah wajar
> diselidiki.
>
> 2.14 Walau bagaimanapun, agama Kristian menegaskan bahawa trinity itu
> merupakan satu bentuk kewujudan Tuhan dalam tiga individu yang bersatu
> sebagai Tuhan yang satu. “YaHWeH” yang merupakan Tuhan pertama dalam
> trinity, wujud dalam bentuk spiritual, tanpa bentuk dan daging. Manakala
> individu kedua dalam trinity iaitu Jesus Christ adalah Tuhan yang mengambil
> bentuk manusia yang mempunyai dua sifat. Sifat pertamanya adalah berupa
> ketuhanan dan sifat keduanya berupa manusia. Manakala, Holy Ghost (Ruhul
> Qudus) pula wujud dalam bentuk roh dan sering digambarkan dalam mana-mana
> potret lukisan trinity sebagai burung merpati putih yang terbang dengan
> cahaya yang bersinar di belakangnya sebagai simbol keamanan atau sebagai
> puting beliung yang melambangkan simbol kekuatan. Gospel Matthew, 3:16
> mengukuhkan kenyataan ini─
>
> “3:16 And Jesus, when he was baptized, when up straightway out of the
> water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of
> God descending like a dove, and lighting upon him”.
>
> Kesimpulannya, Tuhan dalam konsep trinity wujud dalam tiga bentuk yang
> bercanggahan dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang diyakini oleh
> Yahudi dalam kitab Perjanjian Lama mereka yang merupakan sebahagian daripada
> Bible.
>
>
> 3. Realiti Sejarah Penggunaan Kalimah Allah
>
> 3.1 Apabila ditelusuri aspek sejarah, tidak dapat dinafikan bahawa
> penggunaan kalimah Allah ini telah lama digunakan dalam kalangan bangsa Arab
> sebelum lagi penurunan al-Qur’an mahupun perlantikan nabi Muhammad s.’a.w.
> sebagai nabi dan rasul. Ini bererti dalam aspek sejarah masyarakat Arab,
> Timur Tengah dan Asia Barat, istilah Allah telah lazim digunakan oleh setiap
> individu biarpun agama anutannya bukan ajaran Islam.
>
> 3.2 Penggunaan kalimah Allah itu merujuk kepada Tuhan yang satu iaitu
> tuhan yang diyakini sebagai tuhan sembahan masyarakat ketika itu. Bahkan
> penggunaan kalimah Allah adalah milik sejagat. Tidak terhad hanya kepada
> etnik atau kaum tertentu.
>
> 3.3 Apabila nabi Muhammad s.’a.w dilantik sebagai nabi dan rasul dan
> al-Qur’an diwahyukan, penggunaan kalimah Allah terus diguna pakai dalam
> mengekalkan pengertian Tuhan yang satu iaitu kalimah yang telah lazim
> diyakini dan difahami oleh manusia sejagat waktu itu. Kalimah Allah juga
> merupakan istilah Arab yang digunakan oleh umat manusia Arab, Bani Israel
> (Yahudi, Nasrani, Najran dan sebagainya waktu itu dan juga dalam penulisan
> kitab suci mereka waktu itu) sebagai merujuk Tuhan yang disembah dan istilah
> yang selamat bagi tujuan mengekalkan pengertian Tuhan yang satu. Pun begitu,
> al-Qur’an telah memurnikan kalimah Allah dengan menegaskan bahawa kalimah
> Allah adalah merujuk kepada Allah yang Maha Esa, Allah itu mutlak dan abadi,
> Allah itu tidak memperanakkan dan tidak diperanakkan dan Allah tidak
> disetarai oleh siapa pun dan apapun (Surah al-Ikhlas). Ini merupakan
> sifat-sifat asas Allah yang wajib difahami dan diyakini oleh umat Muslim
> selain daripada 99 sifat Allah yang lain (Asma’ al-Husna). Tuntasnya,
> kalimah Allah digunakan sebagai istilah yang paling selamat untuk terus
> mengekalkan dan menyatakan konsep ketauhidan yang telah ditegaskan al-Qur’an
> dan ajaran Islam. Ini bererti al-Qur’an dan Islam telah menegaskan kualiti
> kalimah Allah dengan prinsip dan sifat asas yang sempurna bagi Allah yang
> Maha Esa.
>
> 3.4 Keadaan ini adalah amat berbeza di sebelah nusantara khususnya
> Tanah Melayu. Ini kerana Islam disebarkan dengan roh Islam. Ini bererti
> kalimah Allah yang diguna pakai sebagai merujuk Allah yang Maha Esa itu
> adalah dalam bentuk yang telah dimurnikan dan ditegaskan oleh al-Qur’an
> sebagai Yang Maha Esa. Roh Islam telah mewarnai dakwah Islam waktu itu.
> Worldview masyarakat Muslim nusantara khususnya Tanah Melayu adalah
> berpaksikan hakikat roh Islam. Justeru, worldview masyarakat Muslim Tanah
> Melayu adalah berbeza sama sekali dengan masyarakat Arab. Atas alasan ini,
> walaupun kalimah Allah telah lazim digunapakai di sebelah Arab tetapi
> persekitarannya adalah berbeza dengan Tanah Melayu-Malaysia. Umat Muslim
> Malaysia telah ditanamkan dengan budaya dan pemikiran yang jelas dan murni
> bahawa kalimah Allah adalah milik ajaran Islam dengan merujuk kepada Allah
> yang Maha Esa dan bukannya Allah triniti dan sebagainya. Sensitiviti ini
> yang wajar
> difahami dan dipelihara agar maslahah umat Muslim di Malaysia terus
> dipelihara dan ketenangan dan keharmonian dapat dicapai dalam masyarakat
> majmuk Malaysia. Justeru, keputusan Kerajaan seperti yang dinyatakan dalam
> kertas kerja bertajuk “Hujah Menolak Penggunaan Kalimah ‘Allah’ oleh
> Kristian” tulisan Mohd Aizam bin Mas’od (rujuk lampiran) adalah amat
> relevan.
>
> 3.5 Sehubungan itu, ‘penjenamaan semula’ kalimah Allah yang cuba
> dibawa oleh pihak gereja dan Kristian adalah bukan lagi merujuk kepada
> kualiti konsep ketauhidan Allah sebagai Yang Maha Esa. Tetapi ia turut
> merujuk kepada konsep triniti yang jauh berbeza dengan uniti dan apatah lagi
> tauhid. Kualiti tauhid telah tiada dalam penjenamaan kalimah Allah dalam
> ajaran Kristian kini. Atas faktor ini telah menyebabkan kualiti kalimah
> Allah terjejas dan tercalar. Penyelewengan penggunaan kalimah Allah telah
> mengakibatkan istilah tersebut turut terheret kepada pengertian yang lemah
> dan tidak sempurna. Iaitu Tuhan disetarakan dengan makhluk. Tuhan tidak lagi
> Yang Esa tetapi Yang Tiga walaupun Tiga tadi dikatakan sebagai Yang Satu.
> Namun ia adalah berbeza walaupun kalimah Allah digunakan sebagai merujuk
> konsep kepercayaan Kristian.
>
> 3.6 ‘Peniruan’ penggunaan kalimah Allah yang tidak original ini hanya
> menjejaskan pengertian tauhid dalam kalimah Allah yang ditegaskan oleh
> al-Qur’an dan ajaran Islam. Analogi yang sama diguna pakai dan sebagai
> contohnya; dalam memperlihatkan jenama Calvin Klein yang asli dan yang
> tiruan. Kualiti adalah amat berbeza walaupun jenama tiruan seolah-olah mampu
> menyamai jenama asal dan tidak dapat dibezakan oleh individu awam tetapi
> individu pakar dapat merasai perbezaan ketara. Bahkan jenama tiruan boleh
> ditolak dan disaman hanya kerana menghasilkan suatu produk yang tidak
> setaraf dan merosakkan imej yang asli. Tegasnya penggunaan kalimah Allah
> yang digunakan oleh pihak gereja dan Kristian tidak menggambarkan keaslian
> maksud kalimah Allah tetapi telah berubah kepada maksud dan falsafah ajaran
> Kristian. Ini menjejaskan keaslian kalimah Allah yang telah sedia difahami
> dan diyakini umat Muslim Malaysia.
>
> 4. Realiti Tauhid
>
> 4.1 Kalimah Allah digunakan dalam konsep ketauhidan Islam adalah
> dengan tujuan penegasan bahawa Allah adalah yang Maha Esa. Tiada
> penyekutuan. Allah juga digunakan bagi menghindari daripada pengertian yang
> tidak sewajarnya bagi Allah. Perkara yang tidak wajar itu adalah:
>
> a. Tuhan yang tidak beridentiti umpama tuhan dalam kepercayaan
> pantheisme yang meletakkan tuhan adalah segala-galanya dan segala-galanya
> itu adalah tuhan.Ini memperlihatkan tiada perbezaan antara tuhan dan
> makhluk. Tiada beza antara tuhan adalah pemilik segalanya dan segalanya
> adalah milik tuhan.
> b. Tuhan sebagai entiti yang tidak mutlak.Tuhan tidak memiliki
> identiti yang jelas.Kabur dan tidak dapat dijelaskan dengan rencam.
>
> c. Tuhan yang disifatkan dengan sifat makhluk iaitu bergender,
> makan, minum dan sebagainya.
>
> d. Tuhan sebagai jelmaan iaitu tuhan dijelmakan dalam bentuk objek,
> patung dan umpamanya bagi memudahkan komunikasi antara mahkluk yang
> menyembahnya.
>
> e. Tuhan yang diangkat iaitu tuhan yang ditarafkan statusnya sama
> seperti tuhan.
>
> 4.2 Berasaskan ketidakwajaran tersebut memperlihatkan bahawa Allah
> adalah kalimah yang mutlak bermaksud Tuhan yang satu dan satu-satunya
> (Cowan, 24). Atau dalam erti kata lain, Tuhan dalam bentuk nama dan identiti
> khas terkandung dalam pengertian Allah iaitu Esa. Sekiranya tuhan digunakan
> sebagai merujuk kepada Allah bererti, istilah tersebut boleh diubah menjadi
> tuhan (t kecil) atau Tuhan (T besar), tuhan-tuhan (ramai) atau tuhan (satu)
> dan penambahan nama terbitan seperti ketuhanan dan sebagainya. Analogi ini
> boleh diguna pakai dalam istilah god dengan meletakkannya sebagai satu,
> ramai, umum, khas dan bahkan ‘memperempuankannnya (godmother) atau
> melelakikannya (godfather) dan sebagainya.
>
> 4.3 Ini berbeza dengan kalimah Allah yang tidak boleh dijadikan umum,
> banyak atau ramai atau sedikit dan sebagainya. Tuntasnya, istilah Allah
> tidak boleh dimanupulasikan dalam apa metode sekalipun dalam bahasa asalnya
> (Ahmad Deedat, 1981, 33). Ini bererti dari aspek linguistik, istilah Allah
> adalah ‘superior’ daripada apa jua istilah, apa jua bahasa sebagai satu
> bentuk memelihara dan mempertahankan secara dalaman (in built) pengertian
> keEsaan dan keunikan satu-satunya Tuhan yang layak diyakini dan disembah.
>
> 4.4 Sehubungan itu, sekiranya Allah yang ingin diguna pakai oleh
> pihak gereja dan Kristian sebagai merujuk kepada pengertian triniti bererti
> “Tuhan yang satu sebagai tiga” atau ‘Tiga dalam satu’ yang merujuk Allah
> tuhan bapa (To be Omnipotent implies that God is transcendent (the Father),
> Allah tuhan anak (To be a Sustainer of mankind implies that God is
> incarnate (the Son) dan Allah tuhan Roh Kudus (To be Omnipresent implies
> that God is immanent (the Holy Spirit) yang dikatakan tidak bercanggah
> dengan konsep keMahaEsaan Allah menurut Islam bahkan memutlakkan keEsaan
> Allah itu (Joachim Ng 1987, 11) wajar diperhalusi. Ini kerana kelogikan
> triniti sentiasa dipersoalkan. Umpamanya sekiranya Allah dalam penjelmaan
> anak, siapa pula yang menjaga perjalanan alam semesta sedangkan alam ini
> sentiasa diketahui dalam pengurusan Allah. Persoalan kritikal seperti ini
> tidak dapat dihuraikan oleh agama Kristian dan gereja dengan rencam kerana
> penjelmaan Tuhan sebagai anak bukanlah secara simbolis tetapi secara
> realiti dengan berjasad manusia. “His (Jesus) resurrection from the dead,
> more than anything else convinced His disciples that He was indeed the Son
> of God” (B.C Ang 1980, 99).
>
> 4.5 Tuntasnya, tauhid dan pengEsaan Allah yang sebenarnya tidak
> memadai dengan hanya menyatakan perakuan bahawa Allah yang disembah itu
> adalah Allah yang satu. Pengertian Maha Esa bukanlah hanya bersifat
> kuantitatif iaitu dari aspek bilangan Tuhan tidak melebihi satu tetapi wajar
> dari aspek kualitatif iaitu memperlihatkan bahawa sifat-sifat dan identiti
> Allah adalah tersendiri dan sama sekali tidak setaraf dan setara dengan
> makhluk-makhluk ciptaanNya walau dalam apa bentuk dan cara sekalipun. Ini
> bererti bahawa mentauhidkan Allah adalah dengan memelihara pengertian dan
> konsep ketuhanan daripada sebarang bentuk dan cara sama ada dari aspek
> teori, amali, lahir atau batin yang boleh menjejaskan pengertian keEsaan dan
> keunikan Allah.
>
> 5. Terjemahan Dan Penggunaan Kalimah ’Allah’ Yang Hakiki
>
> 5.1 Secara umum, Syariah merujuk kepada maksud memelihara agama.
> Menurut kaedah fiqh, kemudaratan adalah wajar dicegah. Justeru, pencegahan
> adalah lebih baik daripada isu penggunaan kalimah Allah ini terus
> berkembang.
>
> 5.2 Saya menyatakan bahawa penggunaan kalimah Allah oleh pihak gereja
> di dalam kitab-kitab pengajaran agama Kristian terbitan gereja-gereja ini
> mendorong kitab tersebut dibaca dengan mudah oleh individu Muslim.
> Kebimbangan ini adalah berasaskan seandainya individu Muslim tersebut kurang
> mendapat pendidikan agama dan mempunyai sikap toleransi beragama yang amat
> tinggi, kitab-kitab ini boleh mencetuskan kekeliruan akidah Muslim tersebut
> dan mendorong mereka untuk berpendapat bahawa Tuhan adalah sama.
>
> 5.3 Istilah “Allah” dan bukannya “Tuhan” digunakan oleh umat Islam
> untuk mengelakkan dari makna-makna lain yang tidak dikehendaki seperti Tuhan
> yang tidak beridentiti daripada fahaman pantheisme iaitu Tuhan adalah
> segala-galanya dan segala-galanya adalah Tuhan, Tuhan sebagai entiti yang
> tidak mutlak dan kabur daripada pandangan idealist, Tuhan sebagai sifat
> makhluk yang mempunyai jantina dan perlu memenuhi kehendak-kehendak biologi
> seperti makan, minum dan berkeluarga, Tuhan yang mempunyai kehendak sosial
> seperti berkawan, berkelompok, berpolitik dan beragama, Tuhan sebagai satu
> bentuk manifestasi atau jelmaan iaitu yang dijelmakan dalam bentuk
> objek-objek yang dapat dilihat dan Tuhan yang asalnya bukan Tuhan diangkat
> menjadi Tuhan seperti harta benda, kekayaan, sanjungan dan kedudukan. Semua
> sifat-sifat ini bukan ciri ketuhanan yang dikehendaki.
>
> 5.4 Umat Islam wajib melafazkan perakuan keimanannya secara formal,
> iaitu “La Ilaha illa Allah” yang bermaksud “Tiada Tuhan yang disembah
> melainkan Allah” dan “Muhammadur Rasulullah”, yang bermaksud “(Nabi)
> Muhammad itu Pesuruh Allah”. Umat Islam tidak melafazkan perakuan tersebut
> sewenang-wenangnya seperti “Tuhan yang saya sembah adalah Allah” atau “Allah
> adalah Tuhan saya”. Ini menjelaskan bahawa seseorang Muslim tegas membuat
> perakuan ketuhanan mereka dalam bentuk negatif iaitu menegaskan perakuan
> kewujudan satu Tuhan yang Esa yang dinamakan dan dirujuk sebagai Allah di
> atas penafian tuhan-tuhan lain. Unsur penafian tuhan-tuhan lain ini adalah
> tunjang konsep ketuhanan dalam Islam iaitu ketauhidan. Ini merupakan
> intipati tauhid iaitu penegasan tentang pengesaan Allah dalam konsep
> ketuhanan Islam yang dititikberatkan dalam akidah Islam.
>
> 5.5 Istilah Allah secara mutlak daripada Al Quran bererti “Tuhan yang
> satu dan satu-satunya” yang merupakan satu nama khas dan bukan ganti nama.
> Allah tidak boleh digunakan dalam bentuk atau makna-makna lain. Perkataan
> “Tuhan” sebagai bukan nama khas adalah “Ilah” dan bukannya Allah. Allah
> adalah nama khas bagi Tuhan yang identitinya adalah keesaan. Penggunaan
> perkataan Tuhan boleh diumumkan dan boleh dibanyakkan dengan menggantikan
> “T” besar kepada “t” kecil. Sebagai contoh, adalah dengan memanusiakan
> pengertiannya seperti ”godfather”, “godmother” atau mewanitakannya dengan
> “goddess” atau memperkecilkannya dengan “godling”. Ini adalah jelas bahawa
> istilah “Allah” merupakan kata nama khas. Justeru, kalimah tersebut tidak
> boleh dimanipulasikan daripada bahasa asalnya (Ahmad Deedat, 1981: 33).
> Istilah Allah adalah lebih agung daripada semua istilah dan bahasa kerana ia
> mempertahankan dan memelihara makna
> keesaan dan keunikan satu-satunya Tuhan yang layak disembah.
>
> 5.6 Selain itu, istilah Allah adalah mushtaq iaitu kata nama khas.
> Ini kerana sekiranya istilah Allah digandingkan dengan istilah “Ya” dalam
> bahasa Arab yang bermaksud kata seruan “Wahai”, istilah Allah tetap kekal.
> Huruf “alif”, “lam” dan “lam” sebagai konotasi nama khas tidak boleh
> dibuang. Ia tidak boleh disebut sebagai “Ya Lahu”. Ini berbeza dengan
> kalimah “Al-Rahman” yang meupakan antara sifat Allah iaitu
> pengasih/penyayang. Apabila ia digandingkan dengan istilah “Ya”, alif lam
> makrifah (kata nama khas) wajar dibuang dan menjadikannya sebagai “Ya
> Rahman”. Ini membuktikan bahawa istilah Allah adalah kata nama khas atau
> mushtaq. (Ibn Manzur, t.t.)
>
> 5.7 Surah Al-Ikhlas membahaskan mengenai konflik yang berlaku di
> kalangan masyarakat penganut agama ketika itu. Masing-masing mendakwa bahawa
> agama mereka menyembah Allah. Persoalannya siapakah sebenarnya Allah yang
> dituturkan dan disembah oleh agama-agama tersebut; Adakah ia tepat dan benar
> dengan konsep “Allah” yang dirujuk sebagai Tuhan sembahan mereka? Imam Ibn
> Kathir menukilkan kata-kata Ikrimah berhubung dengan faktor sabab al-nuzul
> (sebab penurunan ayat) tersebut─
>
> Ikrimah: “Ketika orang Yahudi mengatakan: “Kami menyembah U’zair anak
> Allah”. Orang Nasrani menyatakan: “Kami menyembah Al-Masih anak Allah”.
> Majusi mengatakan: “Kami menyembah matahari dan bulan”. Orang Musyrikin pula
> mengatakan: “Kami menyembah berhala”. Lalu Allah s.w.t . menurunkan ke atas
> Rasulullah s.a.w. surah Al-Ikhlas yang bermaksud: “Katakanlah wahai Muhammad
> bahawa Allah itu Esa, Allah itu tempat bergantung segala makhlukNya, Allah
> itu tidak beranak dan tidak diperanakkan dan Allah itu tiada bagiNya
> sekutu”.
>
> 5.8 Perbincangan tersebut, membuktikan bahawa maksud kalimah Allah
> yang digunapakai oleh para penganut bukan Muslim adalah amat berbeza dengan
> maksud kalimah Allah yang dijelaskan oleh Islam. Islam menegaskan ketauhidan
> Allah. Manakala agama-agama lain mempunyai konsep yang berbeza iaitu
> keyakinan terhadap ketuhanan tuhan yang satu yang dimulai dengan angka sifar
> dan dilanjutkan dengan angka yang berikutnya. Justeru, adalah tidak wajar
> sekiranya kalimah Allah ini digunakan dengan sewenang-wenangnya tanpa
> memahami realiti maksud kalimah ini yang merujuk kepada zat Allah yang Agung
> dan Maha Esa. Penggunaannya amat wajar dipantau dan dipelihara oleh kerajaan
> untuk mengelak daripada kekeliruan di kalangan individu Muslim dengan nama
> Allah Yang Maha Esa dan Yang Maha Agung.
>
> 6. Kesimpulan
>
> 6.1 Berasaskan perbincangan- perbincangan tersebut, ternyata bahawa
> pihak Kristian menggunakan metode penghujahan bahasa. Namun, oleh kerana
> kita menghujahkan hakikat bahawa bahasa dan fikiran adalah saling
> mencerminkan satu sama lain, sebarang istilah dari satu tradisi pemikiran,
> apabila diterjemahkan perlulah membayangkan tradisi pemikiran yang asal,
> jika tidak makna sebenar peristilahan yang diterjemahkan akan menjadi kacau
> bilau. Dalam hal ini, mereka menghujahkan bahawa menurut tradisi pemikiran
> Katholik, istilah “God” diterjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai “Allah”,
> satu kalimah yang mencerminkan tradisi pemikiran Islam. Justeru itu, makna
> sebenar istilah asal “God”, seperti tergambar dalam tradisi pemikiran
> Katholik dengan sengaja sedang dikelirukan.
>
> 6.2 Tuntasnya, pihak Kristian tidak memiliki hak atau keizinan untuk
> menterjemahkan peristilahan yang terdapat dalam satu tradisi pemikiran
> akidah agama dengan menggunakan ungkapan-ungkapan tradisi pemikiran akidah
> agama yang lain, khususnya ungkapan-ungkapan yang merujuk kepada siapa itu
> Tuhan yang tidak ada faham tasdiqnya dalam tradisi agama Kristian. Rasa
> hormat perlu diperlihatkan kepada istilah-istilah penting dan erti-erti
> maknawi yang mencerminkan agama Islam dalam bahasa Melayu, persisi sikap
> orang Islam yang menghormati istilah dan faham dasar agama Kristian.
> Masyarakat Muslim Malaysia tidak merujuk tempat pemujaan non-muslim sebagai
> masjid, tetapi sebagai gereja, kuil, candi dan sebagainya. Masyarakat turut
> tidak menganggap pemimpin sembahyang berkumpulan non-Muslim sebagai imam,
> melainkan selaku paderi, sami dan seterusnya. Namun, atas dasar toleransi
> beragama, masyarakat Muslim Malaysia tidak menafikan hak mana-mana golongan
> penganut agama lain menterjemahkan buku suci masing-masing dalam bahasa
> Melayu. Cuma, seandainya ada yang hendak berbuat demikian, maka golongan
> tersebut mestilah memiliki ilmu dan keahlian mengenai bahasa Melayu, cukup
> berdaya cipta dan kreatif untuk menggunakan peristilahan yang benar-benar
> mencerminkan tradisi pemikiran akidah agama masing-masing.
>
> 6.3 Sehubungan dengan itu, adalah wajar bagi pihak gereja Roman
> Katholik dan seumpamanya untuk bersikap lebih teliti, waspada, berhati-hati
> dan memahami sensitiviti warga Muslim Malaysia dan dunia.
>
> 6.4 Secara umumnya dan ilmiahnya, adalah harus kepada
> non-Muslim menggunakan kalimah Allah kerana kalimah tersebut adalah milik
> umat manusia sejagat. Namun persoalan di sini bukannya boleh atau tidak
> boleh non-Muslim menggunakan kalimah Allah. Namun, persoalan di sini ialah
> sejauh mana telusnya penggunaan kalimah Allah oleh pihak gereja dan Kristian
> yang secara halusnya cuba memplagiat kalimah Allah dengan maksud tidak lagi
> menjaga kualiti kalimah tersebut sebagaimana yang ditegaskan Islam dan
> al-Qur’an tetapi dengan maksud cenderung kepada memperlihatkan falsafah
> ajaran Kristian. Ini dilihat telah mencabuli hak worldview Islam di Malaysia
> dan sekaligus boleh menjejaskan perpaduan dan keharmonian. Perkara ini wajar
> dipertahankan agar kalimah Allah tidak digunakan dengan maksud yang berbeza
> daripada worldview Islam.
>
> 6.5 Umat Muslim Malaysia wajar memahami perpaduan dan keharmonian
> nasional adalah penting. Namun, jati diri tidak boleh digadai dan dijual
> beli. Akidah Tauhid adalah dasar dan tunjang umat Muslim yang wajib
> dipertahankan. Umat Muslim wajar mengetahui perbezaan adalah penting dan
> memahami bahawa perbezaan wajar wujud dalam penggunaan kalimah Allah. Umat
> Muslim wajar memahami mengapa kalimah Allah dipertahankan adalah kerana
> kemampuan kalimah Allah dan konsep ketuhanan Islam memelihara kesucian
> ketauhidan Allah dan bukannya atas sebab keangkuhan dan etnosentrik mereka.
>
> 6.6 Tuntasnya, perpaduan dan keharmonian di Malaysia masih mampu
> dijayakan dalam keadaan wujudnya perbezaan agama yang ada dengan syarat
> wujudnya sikap saling ‘hormati perbezaan dan halusi persamaan’. Ini bererti,
> slogan yang menyatakan bahawa One God, Many Paths bukanlah satu-satunya
> metode yang baik untuk menyelesaikan masalah perpecahan agama dan sekaligus
> mampu memupuk perpaduan etnik demi kesejahteraan Malaysia. Tetapi sikap
> saling menghormati dan memahami mengapa umat Muslim itu memilih untuk
> berbeza dalam penggunaan kalimah Allah yang sewajarnya hanya digunakan oleh
> Muslim dan bukannnya pihak gereja dan Kristian itu yang perlu diperhalusi.
> Sekaligus juga, adalah wajar memperjelaskan mengapa umat Muslim Malaysia
> begitu beriya-iya mempertahankan kalimah Allah hanya eksklusif kepada mereka
> walhal realitinya kalimah Allah adalah untuk umat manusia sejagat. Wajar
> juga dijelaskan mengapa baru sekarang pula pihak gereja dan Kristian
> begitu beriya-iya untuk menggunakan kalimah Allah dalam maksud yang berbeza
> dengan realiti maksud kalimah dan kualiti kalimah Allah sebagaimana yang
> dijelaskan dalam perbincangan ini. “Perbezaan adalah suatu rahmat dan
> bukannya suatu yang keramat”.
>
> RUJUKAN
> -Al-Qur’an al-Karim
> -The Holy Bible Containing Old Testament and New Testament, Grand Rapids.
> - The Book of Mormon: Another Testament of Jesus Christ, Utah, U.S.A.
> - Abdullah Yusuf Ali, The Meaning of the Holy Qur‘an, Brentwood, Maryland:
> Amana Corporation.
> ------------ --------- --------- --------- --------- --------- -
> -Ahmad Deedat (1981), Atnatu; a Novel Concept of God, Durban: Islamic
> Propagation Centre.
> -Aliran (1980), One God, Many Paths, Penang.
> -Amriah Buang (Prof) (2009), Mengapa Kalimah Allah?”, Interactive Muslimah
> Association.
> -Ang, B.C (1980), One God, Many Paths, Aliran:Penang.
> - Bulgakov S.N (1988). The Orthodox Church (Translation by Pravoslavie) ,
> St. Vladimir's Seminary Press.
> - Chandra Muzaffar (1980), One God, Many Paths, Aliran: Penang.
> -Chandra Muzaffar (1987), Islamic Resurgence in Malaysia, Petaling Jaya:
> Fajar Bakti.
> - Enakmen Ugama Bukan Islam (1988), (Kawalan dan Perkembangan Di Kalangan
> Orang Islam).
> -Fahlbusch E. & Bromiley G.W. The Encyclopedia of Christianity, Wm. B.
> Eerdmans Publishing.
> -Ibn Kathir (t.t.), Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, Beirut: Dar al-Kitab.
> -Ibn Manzur (t.t.), Lisan al-‘Arab, Beirut.
> -Jakim (2009), Kalimah Allah, bukan bermakna "God Semata-mata, Cawangan
> Aqidah, Bahagian Penyelidikan JAKIM.Perlembagaan Persekutuan
> -James Hastings (1913), Encyclopedia of Religion and Ethics, Edinburgh: T&T
> Clark.
> -James Ng (1987) “Knowing what the Trinity is”, The Sunday Mail, March1,
> 1987.
> - Khadijah Mohd Khambali @ Hambali (1993), “Konsep Trinity Menurut
> Kristian: Analisis Ilmiah: dalam Jurnal Usuluddin, Bil. 2, Kuala Lumpur:
> Akademi Islam, Universiti Malaya.
> -Mangalam (1980) “A Hindu Views”, One God, Many Paths, Aliran: Penang.
> - Meyendorff J (1995). Christ in Eastern Christian Thought, St. Vladimir's
> Seminary Press.
> -Otto Friedrich August Meinardus (2007), Two Thousand Years of Coptic
> Christianity, American Univ in Cairo Press.
> -S.P Subramaniam (1980), ‘A Hindu View”, One God, Many Paths, Aliran:
> Penang.
> -T.C The (1980), “A Buddhist View’, One God, Many paths, Aliran: Penang.
> -The Star, 28 December 2007.
> -The Sun, 24 December 2007.- Utusan Malaysia, 6 Januari 2008.

No comments:

Huraian Kisah Saidina Umar Memukul Anaknya / Sebat Anak. Benar atau Palsu?

Pastikan anda telah mengikuti Siri Tabarra 1 - 10 sebelum anda membaca dan memahami Tabarra 11.... Jika belum sila hubungi penghantar siri...