25.3.12

Buku Bantahan Terhadap 4 Buku Tulisan Dr Muhammad AL-Tijani Syi'e (4 Buku Tijani ini diterjemahkan oleh Syiah Malaysia)

Saya Masukkan Satu Ulasan Bantahan Buku Terhadap Buku-buku yang mengelirukan Umat Islam Sunni DI MALAYSIA

TQ atas penulis ini.... semoga Usaha ANDA diMuliakan Allah

=====================

CATATAN HITAM

DR. MUHAMMAD AL-TIJANI

DALAM EMPAT BUKUNYA:

“AKHIRNYA KUTEMUKAN KEBENARAN.”

“FAS-ALUU AHLADZ DIKR”

“LAAKUUNANNA MA’ASH SHAADIQIIN”

“ASY- SYI’AH HUM AHLUS SUNNAH”

Oleh:

Syeikh Utsman Al-Khamis

Terjemah:

Abu Qudamah

============================

Tijani
mengaku bahwa ia salah seorang alumni Universitas Az-
Zaetunah di Tunisia, pada awalnya ia seorang Sufi Tijani kemudian ia
pergi ke Saudi Arabia dan dengan spontan menjadi seorang Wahabi,
kemudian ia kembali ke Tunisia dan menyebarkan faham Wahabi di sana
dan mengingkari ajaran tasawuf dan ajaran lainnya, kemudian ia pergi ke

Beirut dan ketika di atas kapal ia berjumpa dengan seseorang yang
bernama Mun’im, dan iapun terpengaruh dengannya, kemudian ia
menuju ke Irak, setelah itu ia menjadi seorang Syi’ie Itsna ‘Asyariyyah
(Rafidhah), dan iapun mengaku bahwa dirinya tidak menjadi seorang
Syi’ie kecuali setelah mengadakan penelitian keras tentang hakekat yang

sebenarnya, sehingga pada akhirnya ia sampai kepada titik final.
Alangkah indahnya jikalau ia seorang yang jujur dalam pengakuannya.
Dan jikalau itu terjadi, sungguh akan kami letakkan tangan kami di atas
tangannya. Namun sangat disayangkan, ia telah memenuhi
buku-bukunya

dengan kedustaan dan kebohongan, penipuan dan pengelabuan, cacian
dan cercaan, dan inilah yang akan anda saksikan di dalam lembaran-
lembaran buku ini.

Ia telah memfokuskan di dalam buku-bukunya pada satu
permasalahan, yaitu celaan terhadap para sahabat Rosulullah Shallallahu

alaihi wa sallam, dan pada hakekatnya kaum Syi’ah tidak memiliki
pembahasan yang lain ketika mereka berdialog dengan Ahlus Sunnah
selain pembahasan ini.

Padahal mereka tidak memiliki argumen sedikitpun juga dalam
masalah ini, karena Ahlus Sunnah tidak pernah mengatakan
kemakshuman individual para sahabat Rosulullah Shallallahu alaihi wa
sallam, akan tetapi Ahlus Sunnah memungkinkan terjadinya kesalahan
dari mereka, akan tetapi walau demikian Ahlus Sunnah tetap
menghormati dan mengagungkannya dan memandang kesalahan-


kesalahan tersebut dengan pandangan yang adil, mereka membandingkan
antara sedikitnya kesalahan dan banyaknya kebenaran.

Di antara bahan yang dijadikan cacian oleh kalangan Syi’ah terhadap
para Sahabat Rosulullah Shallallahu alaihi wa sallam terbagi menjadi
empat bagian:

1. Kebohongan-kebohongan yang mereka buat yang tidak pernah
terjadi pada diri para Sahabat radhiyallaahu anhum.

2. Masalah-masalah ijtihadiyyah.

3. Kesalahan-kesalahan kecil yang dibesar-besarkan dan dibubuhi
berlipat kedustaan.

4. Kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi dari mereka di tengah
Samudera kebaikan mereka.

Dan jikalau Tijani benar-benar sebagai seorang pencari kebenaran
tentulah ia tidak akan berdusta. Karena pengikut kebenaran tidak akan
berdusta dan pengikut kebathilan tidak jujur, Wallahu Musta’an.

UNTUK MAKLUMAT LANJUT DAN DOWNLOAD BUKU TERSEBUT BOLEHLAH MENLAYARI

www.darulkautsar.net/images/CatatanHitamTijani/CatatanHitamTijani.pdf


Huraian Kisah Saidina Umar Memukul Anaknya / Sebat Anak. Benar atau Palsu?

Pastikan anda telah mengikuti Siri Tabarra 1 - 10 sebelum anda membaca dan memahami Tabarra 11.... Jika belum sila hubungi penghantar siri...